Methology

Have fun

Have a clear aim and focus

Focus on technical skills in game like drills

 

Try to create an enviroment where players practice a specific skill and/or specific specific part of play.

Youth chose volleyball because they love to play. The game should be at the centre of practice.

Alternate game like drills with synthetic, techical drills - but reinsert technical advances into the game right away.

Build practices with technical and/or ball control drill followed game like drills with focus on the same skill.

 

 

 

Som coach försöker du skapa en miljö där spelarna tränar på specifika moment.

Ungdomarna väljer volleyboll för att de gillar att spela, låt därför spelet vara centralt.

Skilj på spelövningar där man spelar med varandra respektive mot varandra.

Alternera mellan teknikträning, enkla övningar och spelövningar.

Försök bygga en träning genom teknik/bollkontrollövningar följd med spelövningar för samma teknikmoment.

Håll inte på med en övning eller moment för länge.

Fungerar inte en övning, var inte rädd att bryta direkt.

Ge spelarna enkla saker att fokusera på. En, högst två saker räcker.

Skapa intensitet i träningen, undvik kö-övningar.

Ett enkelt sätt att skapa intensitet är att ha övningar med förflyttningar, platsbyten, rotationer.

Har du övningar där du som coach ska leda en stor grupp, skapa intensitet genom att lägga på extra moment eller gör flera stationer.

Ju yngre spelaren är desto mer behöver tränaren vara delaktig.

Ge instruktion med korta stickord. Förankra orden i enkla övningar och med enkla instruktioner.

Mycket av inlärningen sker genom ”trial and error”, låt spelarna försöka och låt dem misslyckas, ha tålamod.

Ha ett syfte med uppvärmningen, använd gärna bollen.

Försök alltid avsluta med spelmoment, det kommer spelarna ihåg.

 

 

En träningsbyggnad

1. uppvärmning ca 10 min, kan vara bollkontroll / teknikträning

2. teknikträning/bollkontroll, ca 10 min

3. spel 10 min

4. teknik igen, repetera något från punkt 2. 5 min

5. spel 10 min

6. teknikträning/bollkontroll, nytt moment 10 min

7. spel 10 min

8. teknik igen, repetera något från punkt 6. 5 min

9. spel 10-15 min

 

Summa: 80-85 minuter